RATKAISU RAPPUIHIN

Silloin kun hissi ei ole käytettävissä tai sitä ei ole

Kotona

Lähes joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Esimerkiksi tapaturmasta tai ikääntymisestä johtuva liikuntakyvyn heikentyminen vaikeuttaa liikkumista erityisesti rappusissa.

Jos liikuntakyvyn heikentyminen on väliaikaista, hissin rakentaminen ei välttämättä ole järkevää. Liikuntakyvyn heikentyessä pitkäaikaisesti ratkaisuna ovat hissin rakentaminen tai muutto kotoa.

Molemmissa tapauksissa on tarve nopealle ratkaisulle, joka mahdollistaa arjen jatkamisen kotona.

Poikkeustilanteissa

Jokaisessa hissillisessä talossa on tilanteita, jolloin hissi ei ole käytettävissä.

  • Hissi voi olla rikki
  • Sähkökatko!!
  • Tulipalo tai sen uhka

Liikuntarajoitteisten liikuttaminen ja pelastaminen on mahdollistettava myös näissä tilanteissa.

Yrityksessäsi

Liiketilasi voi olla rakennuksessa, jossa ei ole hissiä tai se on liikuntarajoitteisen käyttämälle pyörätuolille liian ahdas. Oletko ajatellut, miten yrityksesi palvelun voisi mahdollistaa myös heidän käyttöön.
Pelastussuunnitelmassa on hyvä huomioida miten liikuntarajoitteinen saadaan ulos rakennuksesta!

Julkisissa tiloissa

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa tai suojelluissa rakennuksissa kuten kirkoissa, museoissa, linnoissa jne. hissien rakentaminen ei useinkaan ole mahdollista. Myös monissa teattereissa ja muissa kulttuurikohteissa on haastavia paikkoja liikuntarajoitteisen liikkumiselle ja tilaisuuksiin osallistumiselle.